Projekt

Hokej je velmi zajímavá a nárocná kolektivní har. Proto ji práve deti a mladí lidé rádi hrají : mohouse pri hre správne vydovádet, strílet branky a stmelit kolektiv.

Za tuto preshranicní cinnost a vše co je s ní spojené jsou zodpovedné obe strany hranice SebnitzDolní Poustevna. Vznikla spolecná tréningová práce s 30 až 50 detmi, které se pravidelne scházejí v letním období v Sebnitz (D) na in-line hokeji a v zimním období na zimním stadionu v Rumburku (CZ) na ledním hokeji. Díky temto pravidelným setkáváním detí a mládeže prispíváme ke sbližování obou národu.

Za náš přeshraniční projekt jsou zodpovědní:

  • Mgr. Petr Vomáčka, předseda sportovní komise zastupitelstva města Dolní Poustevna (za českou stranu)
  • Ingo Loth, předseda sportovního svazu Sebnitzer Sportverein 08 e.V. (za německou stranu)

Dohoda o spolupráci: HC Kanci Dolní Poustevna – Sebnitzer Sport-Verein 08 e.V.

Výše uvedené strany sjednávají spolupráci s následujícími cíli:

  • Podpora hokejového družstva Sebnitzer Sport-Verein 08 pri zajištení pravidelných zápasu a tréninku.
  • Cílená práce s verejností obou hokejových klubu za úcelem získávání detského a mládežnického dorostu.
  • Organizace spolecných tréninku ceského a nemeckého dorostu.
  • Sestavení fružstev dorostu a zajištení zápasu.
  • Realizace opatrení pro plánování, financování a zrízení zimní haly v Dolní Poustevne, využitelné obema uvedenými a dalšími družstvy ze sousedních oblastí na obou stranách hranice.
  • Organizace sportovních akcí, vedoucí obecne k oživení sportovišt a sportovního života v okolí.

Zárí 2009

Organizace